Waarop worden onze honden getest?

Zoals u zal zien op de pagina van onze honden zijn al onze honden getest op een aantal genetische afwijkingen. Ook de honden die we gebruiken in de fok van andere mensen vragen wij om deze testen te doen. Wat zijn deze afwijkingen waarop we testen? En waarom vinden we dat belangrijk? Lees daarvoor hieronder verder! 

Heupdysplasie

Heupdysplasie of HD is helaas een afwijking die bij honden vaak voorkomt. 'Dysplasie' staat letterlijk voor 'verkeerd gevormd zijn'. In dit geval gaat het om een verkeerd gevormd heupgewricht. De onderdelen van het heupgewricht passen niet goed op elkaar en dat zorgt voor pijn en problemen met het lopen.

HD is deels erfelijk belast maar ook externe redenen spelen een rol. Hierover hebben wij het uitgebreid als wij een pup afleveren. 

Deze afwijking wordt bij onze dieren onderzocht doormiddel van röntgenfoto's. Dit is ook zo verplicht om stambomen te kunnen aanbieden. Deze foto's worden opgestuurd en worden door een raad beoordeeld en gecatorigeerd.

Wij gebruiken alleen honden in de fok met 1 van de volgende 2 categorieën voor HD:

A: geen afwijkingen (HD vrij)

B: lichte afwijkingen die geen invloed hebben op het functioneren van het heupgewricht. 

Wij proberen een B-hond ook steeds te koppelen aan een A-hond. Elleboogdysplasie

Elleboogdysplasie of ED is net zoals HD een afwijking. Deze keer gaat het over het ellebooggewricht. Deze aandoening veroorzaakt pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aanleg voor deze aandoening kan bij een hond al in het eerste levensjaar zichtbaar worden!

Net zoals voor HD is ED ook voor een gedeelte erfelijk belast. 

Bij de Australian Shepherd is het testen op ED nog niet verplicht. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit niet willen doorgeven aan de pups en dus testen we dit mee. Het testen hierop gaat ook via röntgenfoto's net zoals bij HD en wordt dan ook vaak op hetzelfde moment gedaan.

Wij fokken alleen met honden die een "vrije" uitslag voor ED hebben. Indien wij honden van een andere eigenaar gebruiken voor de fok, vragen we deze testen ook voor te leggen.


MDR 1

MDR 1 is een genafwijking. MDR staat voor 'Multi Drug Resistance'. Door deze afwijking zijn de honden overgevoelig voor bepaalde medicijnen. 

Doordat er een fout zit in een bepaald gen van het DNA, is het lichaam niet meer in staat om bepaalde giftige stoffen uit de hersenen te houden. Bij een hond die deze afwijking niet heeft produceert het lichaam een eiwit dat de hersenen beschermt.

Een hond met een MDR 1 afwijking kan ernstige neurologische verschijnselen vertonen bij het gebruik van het verkeerde product. Dit kunnen onder andere zijn: spierkrampen, vertraagde hartslag, zuurstofgebrek, braken en tot slot overlijden.

De aanwezigheid van dit gendefect kan getest worden door een bloedtest. Uit deze vloedtest kunnen 3 uitslagen voorkomen:

MDR 1 +/+ : De hond is "vrij" en heeft de ziekte niet. Deze hond kan de ziekte ook nooit doorgeven aan de pups.

MDR 1 +/- : De hond is "drager" van het gen. Deze hond heeft geen last van de ziekte maar kan het gen wel doorgeven aan de pups.

MDR 1 -/- : De hond is "leider" en heeft de ziekte. Beide ouders hebben het defecte gen doorgegeven aan de pup. Deze hond zal aan zijn pups ook altijd een defect gen doorgeven.

We streven ernaar om geen "leiders" te fokken. Daarom proberen we ons te beperken tot het gebruik van honden die "vrij" zijn of "drager". Daarnaast worden "dragers" best gecombineerd met "vrije" honden. 

Toch raad ik u aan dit steeds met uw dierenarts te bespreken. Mijn eigen honden krijgen standaard andere medicatie ook al zijn ze vrij of drager.


Collie eye anomaly

Collie eye anomaly wordt ook wel afgekort als CEA. Het gaat hier om een defect tijdens de aanleg van het oog. Dit is dus een ontwikkelingsstoornis die al vanaf de geboorte aanwezig is. Voor deze aandoening is er nog geen behandeling mogelijk.

De vaststelling van deze aandoening gebeurt ook via het DNA. Er kunnen 3 verschillende mogelijkheden uit de test komen.

CEA +/+ : De hond is "vrij" en heeft de ziekte niet. Verder kan de hond de ziekte ook niet doorgeven aan de pups.

CEA +/- : De hond is "drager" en heeft geen last van de ziekte. De hond kan de aandoening wel doorgeven aan de pups.

CEA -/- : De hond is "leider" en heeft de ziekte. Deze hond zal de ziekte ook steeds doorgeven aan de pups. 

Omdat CEA wel een invloed heeft op de levensstandaard van de pups (en MDR 1 niet) verkiezen we om alleen te fokken met honden die volledig "vrij" zijn van de afwijking.Erfelijk Cataract

Erfelijk Cataract wordt afgekort als HSF4. Dit is een algemeen voorkomende vorm van blindheid bij honden. De symptomen kunnen al op jonge leeftijd ontstaan. In de loop van de jaren verergeren deze symptomen en is blindheid het eindstadium van de ziekte. Voor deze ziekte is er een oplossing via een operatie.

Voor de Australian Shepherd is deze ziekte bekend en dus testen wij onze dieren voor deze aandoening. De DNA test kan 3 mogelijke uitslagen hebben.

HSF4 +/+ : De hond is "vrij" en heeft de ziekte niet. Deze hond kan de ziekte ook niet doorgeven aan de pups.

HSF4 +/- : De hond is "drager" maar heeft geen last van de aandoening. Deze hond kan de ziekte wel doorgeven aan de pups. 

HSF4 -/- : De hond is "leider" en heeft de ziekte. Deze hond zal de ziekte ook altijd doorgeven aan de pups. 

Aangezien deze aandoening een invloed heeft op de levenskwaliteit van de honden geven we de voorkeur aan honden die vrij zijn van de aandoening.


Progressieve Retinale Atrofie

Progressieve Retinale Atrofie wordt afgekort als PRA. Dit is een erfelijke aandoening die uiteindelijk zal leiden tot blindheid. Afhankelijk van de mutatie zal de blindheid zich sneller of langzamer ontwikkelen. 

Omdat deze aandoening een invloed heeft op de levenskwaliteit van de hond verkiezen wij om te fokken met honden die vrij zijn van deze aandoening.